אשכול סוואנה

תיאור המוצר:

אשכול בלוני סוואנה.

מחיר: 279